EL MEU LOGO

EL MEU LOGO
a

dilluns, de setembre 19, 2005

"Los grandes filósofos. Los hombres decisivos: Sócrates, Buda, Confucio, Jesús", de Karl Jaspers

 • Acabo d'enllestir la lectura de LOS GRANDES FILÓSOFOS, LOS HOMBRES DECISIVOS: SÓCRATES, BUDA, CONFUCIO, JESÚS. Editorial Tecnos, 1993.

  Aquest llibre que és una mena d’història de la filosofia, confesso que la seva lectura no m'ha resultat fàcil i no puc pas dir que ho hagi digerit tot...

  L’autor fa alguna cosa més que una història, sinó que hi fa un estudi, crec, atípic de l’obra de Sòcrates, Buda, Confuci i Jesús. No és poca cosa perquè no eren ben bé filòssofs però que pel seu contingut van deixar molta feina feta perquè ells, segons l'autor, si que varen canviar el món.

  Sense pretendre ser exhaustiu, ans tot el contrari, voldria posar algunes de les perles que dedica a cada un d’aquests personatges.

  De Sòcrates ens diu que “se sintió penetrado por la conciencia de que debía cumplir un mandato divino. Íntimamente convencido de su misión, como los profetas, ... No debe exigir una creencia en algo determinado, ni tampoco en él, pero sí que se piense, se interrogue y critique”

  De Buda ens diu que la salvació consisteix en “liberarse del apego a las cosas, en desentenderse de todas las vanas apetencias, en alcanzar a comprender el estado de la existencia, su origen y la posibilidad de superarla".

  De Confuci ens diu que “se abusa constantemente del lenguaje. Hay discrepancia entre el ser y el lenguaje. “Quién tiene la íntima substancia, también tiene las palabras, quien tiene las palabras, no siempre tiene la íntima substancia”...”Cuando aún no se conoce la vida ¿cómo se va a conocer la muerte!”

  De Jesús ens dius que “Unirse místicamente con Dios, apartarse pasivamente del mundo –sólo enbtre los hombres, identificado con Dios-, sería proceder con desamor. El individuo no puede por sí solo participar del reino de Dios; se trata de alcanzarlo con el otro. Amar a Dios es amar al prójimo. Por eso, la vida en el mundo alcanza la plenitud de su sentido por la vía del amor, que es la señal del reino de Dios.... No instituyó ningún culto; participó en el culto judio en el seno de la comunidad judia, como después de Él incluso los primeros cristianos; no bautizó a nadie, no creó ninguna organización, ni fundó comunidad ni Iglesia alguna. ¿Qué fue Jesús entonces?”

Una de les característiques comunes dels quatre és que cap d'ells no va escriure, l seva obra ens ha arribat a través dels seus deixebles. Jo crec que aquest fet és indicador de la seva humilitat i aquesta humilitat, paradoxalment, ha estat utilitzada per posar-los per damunts dels altres mortals, per a divnitzar-los.