EL MEU LOGO

EL MEU LOGO
a

diumenge, d’octubre 01, 2006

NAXI PAPERAcabo de llegir NAXI PAPER, editat per S.X.T. Culture Communication Co. Ltd. i The Management Commitee For the Protection of The World Cultural Heritage of Lijian Old Town.

Encara que no puc negar que m'agrada la fotografia, m'atreuen més els llibres amb dibuixos que no els de fotografies. Ara es pot dir que les fotografies avui ja estan en millors suports, com CD i DVD, però abans ja m'atreien els llibres amb dibuixos i NAXI PAPER n'és un, que he comprat a l'Institut Dongba, Lijian, Yunnan, Xina.

El títol del llibre té un doble sentit. 1) Paper Naxi perquè està fet amb paper naxi, és a dir, amb un sistema i uns materials ancestrals que s'han anat transmetent per generacions en la cultura Naxi Dong Ba. 2) Paper Naxi perquè és el en podríem dir a la britànica el Llibre Blanc de la Cultura Naxi.

A les meves entrades del 8 i 9 d'agost ja parlo de Lijian, però ara val la pena insistir-hi una mica perquè Lijian és la raó de ser del NAXI PAPER.

Com aquí és impossible de fer un resum del llibre, el que vull recalcar és que és una cultura que presumeix, en el sentit més noble, de ser pluricultural perque ha absorbit totes les cultures dels veïns.

On això més s'evidencia és amb la religió, la seva religió, el Dong Ba, es barreja amb les altres i a on ho tenen explícit és en un gran mural que se'n diu el Lijian Fresco i la pàgina 18 del llibre llegim: El mundialment famós Fresc de Lijiang conté històries mesclades de Budisme, Daoisme i Lamaisme en una única pintura. La manera creativa i atrevida és increïble i no podria ser imaginada en altres pintures religioses de Xina. La tolerància del poble Naxi envers altres cultures i la situació de Lijiang de Yunnan fent frontera amb Sichuang i el Tibet fa del fresc una combinació de les habilitats de les nacionalitats Han i Tibetana, Bai i Naxi. Això ens el el perquè estant amb tanta harmonia de color i de composició. El primer fresc d'aquestes característiques va ser fet el 1417, mentre aquí es posava en marxa la Inquisició.

Encara que el text traduït no faci menció del Confucianisme he de dir que he vist el fresc i també hi està representada aquesta religió. De tota manera en NAXI PAPER ens diuis a la pàgina 10 que A partir de la Dinastia Ming, el que manava a Lijiang va començar a aprendre de la cultura Han i incrementava la comunicació amb la zona principal´. Després que es canvià de política amb la Dinastia Qing, el Confucianisme va créixer i una classe d'intel.lectuals va aparéixer a Lijiang.

Des d'aleshores el Confucianisme ha format part també de la cultura Naxi.

Un altre aspecte interessant de la cultura Naxi és la seva escriptura, que com es pot veure més amunt és l'única que queda que sigui en pictogrames.

Per si aquest humil post sobre la cultura Naxi p Dong Ba és vist per un molt interessat, la línia que hi ha a dalt de tot del llibre NAXI PAPER no és impresa, sinó escrita a mà pel caligraf de la foto 879 del post del dia 9 d'agost, en aquesta línia hi diu: A Albert i Mercè.

La cultura i civilització naxi és una de les moltes que hi ha en un país tan gran com la Xina, però alhora és representatiu de Xina en el sentit que en tots els defectes que té el sistema polític i burocràtic xinès permet que es facin aquests gests de pluriculturalitat i que, per altra banda, es pugui fer legítima bandera de la plurireligiositat del país perque, al capdavall, el que passa a la zona naxi es pot dir que passa a tota Xina, el respecte a les diferents religions. La qual cosa no treu que degut a la maltempsada maoista la major part de la població sigui atea.

Lema naxi: Treballa com una formiga, viu com una papallona

Pàgines interessants del llibre i fotos relacionades amb la cultura naxi estan aquí.