EL MEU LOGO

EL MEU LOGO
a

dilluns, d’agost 11, 2008

Pequín o Beijing?

El setembre del 1976 va morir el més rellevant personatge de la història de Xina del segle XX, fundador del Partit Comunista Xinès i responsable de la mort de fam de milions de xinesos.
.
Aleshores tota la premsa, inclós el diari AVUI, va escriure que Mao Tse-tung havia mort. Vaig escriure una carta al director de l'AVUI en la que em queixava que s'hagués escrit d'aquella manera quan el volum 9 de la Gran Enciclopèdia Catalana, editat el maig del 1976, deia Mao Zedong i entenia i entenc que un diari en català no podia ignorar l'esmentada enciclopèdia.
.
Tothom es pot equivocar, però el que em semblà i em sembla impresentable que, malgrat publicar la carta, va seguir escrivint Mao Tse-tung. Evidentment el ram periodístic és particularment corporatiu i acceptar suggeriments d'un intrús és impensable.
.
El pas del temps em donà la raó i ara ja fa força temps que tota la premsa i els llibres escriuen escrivint Mao Zedong. He triat el cas de Mao com el més emblemàtic, no pas l'únic.
.
Fa unes quantes setmanes que en el magazine de La Vanguardia, a la secció Globish, que signa John W. Wilkinson, el tema era Pekín/Beijing i deia molt encertadament es una lástima que sepamos tan poco de su cultura milenaria... Este 2008 podría ser un punto de inflexión en nuestra relación con el gitante asiático ya que la celebración en septiembre de los Juegos Olímpicos de Pekín nos ofrecerá la oportunidad de llenar unas cuantas lagunas. Dado que el nombre oficial de la capital es ahora Beijing, será interesante ver si los medios de comunicación españoles adoptan esta grafía. Pero no está de más recordar que la Real Academia advierte que el cambio de nombre oficial en el extranjero afecta a los idiomas locales del país que dicta la norma, pero no necesariamente ha de ser así en español.
.
No hi ha dubte que el culte món occidental ha maltractat culturalment la Xina i per això la transcripció del xinès als nostres idiomes ha estat penosa, un bon exemple és ja el nom del país perquè en xinès és o Zhōngguó que vol dir Imperi del Centre, però que diem Xina perquè quan s'hi va anar manava la dinastia Qin, que es llegeix xin i d'aquí el nom de Xina. Sembla un acudit i tanmateix és real.
.
Per a evitar aquests disbarats el 1950 una comissió creada pel govern xinès va crear el Pinyin, que és estàndard internacionalment des del 1979. Pinyin és un sistema de transcripció fonètica de l'idioma xinès que utilitza l'alfabet llatí. Amb Pinyin aprenen el xinès tant els escolars xinesos com els qui estudien xinès com a segona llengua, també és emprat en els ordinadors per a escriure en els caràcters tradicional xinesos.
.
Com per a fer el Pinyin s'han tingut en compte les pronúncies de diferents que prenen les llengües llatines, no deixe de ser una curiositat com a català que el xinès pronuncia la sh, zh, ch com s, z, c. A la sèrie x, j, q, la x s'assembla més a la seva pronunciació en català, encara que la q és molt novella" (Chinese pronounce sh, zh, ch as s, z, c. In the x, j, q series, x rather resembles its pronunciation in Catalan, though q is more novel.

El 1979 el Pinyin va ser adoptat per la International Organization for Standardization (ISO) com estàndar del xinès modern (ISO-7098:1991). També ha estat acceptat pel govern de Singapur, la Library of Congress, l'American Library Association, i moltes altres institucions internacionals.

De tota manera la premsa encara va en retard tot fent excepció d'EUA i Regne Unit, com podem veure a The New Yort Times i a The Guardian, però és una llàstima que Le Monde i Frankfurter Allgemeine Zeitung es mantingui en Pekín. I, per tant, tampoc ens hem de sorprendre que la premsa espanyola, La Vanguardia, també digui Pekín, encara que aquí -com diu Wilkinson- tenen l'excusa de la Real Academia. Seria interessant saber què opina l'Institut d'Estudis Catalans.
.
He sentit moltes vegades dir, sobretot pels periodistes que van al davant en la introducció de mots nous o nous significats perquè estan més al món que no ho estan els acadèmics. En aquest cas es produix una excepció i sembla que haurem d'esperar els acadèmics.

Em pregunto si l'AVUI també va al darrera del que diu la R.A.E. o, com he suggerit, està pendent de l'I.E.C.
.
Clar que l'Enciclopèdia escriu Beijing com la forma xinesa de dir Pequín, però precisament del que es tracta, com han fet els anglosaxons, és d'incorporar la forma Pinyin als altres idiomes perquè la forma tradicional d'occident és un disbarat i un menyspreu envers el món xinès.
.
No deixa de ser interessant el fet que ara, com hem vist, els únics que assumeixen el sistema Pinyin són els països de parla anglesa quan de fet aquest nou sistema significa considerar obsolet per la seva gran inexactitud el sistema Wade-Giles creat per Herbert Allen Giles, un diplomàtic britànic a la Xina.